تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

و اما  ادامه ی داستان:                                                                                                                                       

اعزام شد به....." زاهدان"

یادمه همیشه میگفت دعا كن برای ادامه ی خدمت زاهدان منتقل نشم .همان بلایی كه انتظارش را نداشتیم سرمان امد .قبل از اینكه بره وقتی برای اخرین بار همدیگر را دیدیم انقدر گریه كردیم كه .......تا   فرود گاه همراهیش كردم .یك هفته بعد از اعزامش تماس گرفت و بعد از كلی گریه  خبر داد كه هر سه ماه یك هفته میاد مرخصی.سه ماهی كه پوریا اونجا بود اینقدر غصه خوردم كه خانوادم همه چیز را فهمیدند.بعد از سه ماه پوریا امد خانواده ی من و پوریا  با هم درباره ی ما صحبت كردند و قرار شد وقتی سربازی پوریا تمام شد  نامزد بشیم.شش ماه از خدمت پوریا میگذشت كه پوریا دچار افسردگی حاد شد . مدام از من  دوری میكرد به خاطر من ،منی كه عشقش بودم .میخواست من به پای اون نمانم برای درمان افسردگی یك ماه مرخصی گرفت.تلاش های من و خانواده ی پوریا مخصوصا برادر پوریا ؛پژمان ،باعث شد كه افسردگی پوریا تقریبا برطرف بشه اما مشكل اینجا بود كه از سربازی معاف نشد ولی مرخصی هاش را بیشتر كردندو یك ماه از سربازی اش كم شد .ماه های اخر سربازی پوریا یك انفجار بزرگ توی زاهدان اتفاق افتاد و نزدیك یك هفته از پوریا بی خبر بودم میترسیدم كه..............

بعد از كلی نگرانی و دلهره ،پژمان مرا از تصمیم پوریا با خبر كرد .متن نامه اش را هیچ وقت فراموش نمیكنم:

((سلام غزاله جان. میدوكنم یكسال و نیم  است كه با پوریا دوستی عاشقش هستی .همه تورا به عنوان همسر پوریا  و تو پوریا را به عنوان همسر خودت میدونی.....اما پوریا در زاهدان عاشق دختری شده و با رضایت خانواده ی دختر با هم نامزد شدندلطفا دیگه فكر پوریا نباش.  ))

وقتی نامه را خواندم دنیا دور سرم چرخید تمام روز هایی كه من و پوریا با هم بودیم جلوی چشمم امد.

تمام فكرم انتقام گرفتن از پوریا شد و بس........

                                                                                ادامه دارد .........نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx