تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

©  هیچگاه فاصله ها حریف خاطره ها نمی شوند ......به یاد هم باشیم .

©  برای زیستن دو قلب لازم است:قلبی كه دوست بدارد ،قلبی كه دوستش بداری...

©  همیشه پر رنگ ها را میبینیم،صداهای بلند را میشنویم،سخت ها را میبینیم،              

غافل از اینكه خوبها:آسان می آیند،بیرنگ میمانند،بیصدا میمیرند

©  از بخت بد اینه فروش شهر كوران شدم....

*       عشق دستمال كاغذی

دستمال كاغذی به اشك گفت:

(قطره قطره ات والاست،

                    كمی از طلای خویش حراج میكنی؟                                                                                                                                                                                                            عاشقم،با من ازدواج میكنی؟)                  

اشك كفت:(توچقدر ساده ای!                                                                                                                    

                                                                                                              خوش خیالی كاغذی                                                                                             

                                                                                                                                               توی ازدواج ما تو مچاله میشوی

                                                                                                                                                                                                                             چروك میشوی و تكه زباله میشوی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             پس بروبی یخیال باش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     عاشقی كجاس!تو فقط دستمال كاغذی باش ........)    

دستمال كاغذی دلشكسته گوشه ای نشست،گریه كرد و گریه كرد و گریه كرد.....

در تن نازكش دوید خون درد...

آخرش دستمال كاغذی مچاله شد،مثل تكه ای زباله شد،

او ولی شبیه دیگران نشد...چرك و زشت مثل این و آن نشد...رفت گرچه توی سطل آشغال..

ولی پاك بود و عاشق و زلال...

او با تمام دستمال كاغذی ها فرق داشت...چون میان قلب خود قطره ای اشك كاشتJ

خدایا تو را شكر كه بهترین زندگی را به من داده ا ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

The best life has to give mine(Thank you)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 بهمن 1388 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx