تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

عشق یعنى خاطرات بى غبار

دفترى از شعر و از عطر بهار

عشق یعنى یك تمنا یك نیاز

زمزمه از عاشقى با سوز و ساز

عشق یعنى چشم خیس و مست او

زیز باران دست تو در دست او

 

رسم زمونه:تو چشم میذارى من قایم میشم..............تو یكى دیگه را پیدا میكنى.

 

تكیه بر دوست مكن محرم اسراركسى نیست

ما تجربه كردیم كسى یاركسى نیست

عشق كلید شهر قلب است به شرط انكه قفل دلت هرز نباشد تا با هر كلیدى باز شود.

 

مرگ ان نیست كه در قبر سیاه دفن شوم

مرگ ان است كه از خاطر تو محو شوم

متشكرم؛

براى همه ى وقت هایى كه مرا به خنده وا داشتى

براى همه ى وقت هایى كه به حرفهایم گوش دادى

براى همه ى وقت هایى كه به من جرات و شهامت دادى

براى همه ى وقت هایى كه مرا در اغمش گرفتى

براى همه ى وقت هایى كه با من شریك شدى

براى همه ى وقت هایى كه با من به گردش امدى

براى همه ى وقت هایى كه خواستى در كنارم باشى

براى همه ى وقت هایى كه به من اعتماد كردى

براى همه ى وقت هایى كه مرا تحسین كردى

براى همه ى وقت هایى كه گفتى "دوستت دارم"

براى همه ى وقت هایى كه در فكر من بودى

براى همه ى وقت هایى كه برایم شادى اوردى

براى همه ى وقت هایى كه با من بودى

براى همه ى وقت هایى كه دلتنگم بودى

براى همه ى وقت هایى كه به من دلدارى دادى

براى همه ى وقت هایى كه صداى قلبم را شنیدى

براى همه ى اینها هیچ وقت فراموشت نمى كنم

لبخند من به تو یعنى "دوستت دارم"

اغوش من براى تو همیشه باز است

من مثل كتابى گشوده برایت خواهم بود

فقط كافیست از من چیزى بخواهى

بلا فاصله از ان تو خواهد شد

در دنیا از همه كس برایم مهم تر هستى

همیشه دوستت دارم چه به زبا ن بیاورم چه نیاورم

                                                                                     برای بهترین دوستم"فاطمه"

از عشق پرسیدم نام دیگر تو چیست؟زبان سرخ بیرون اور د و گفت:سر سبز میدهد بر باد.

 

محبت ره به دل دادن صفاى سینه میخواهد               به یاد یكدیگر بودن دل بى كینه میخواهد

اگر دورم زدیدارت دلیل بى وفایى نیست                 وفا ان است كه نامت را همیشه بر زبان دارم   

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx