تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

                   نشانی

در فلق بود که پرسید سوار

آسمان مکثی کرد

شاپرک شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها

بخشید

وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت آبیست

میروی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ

سربه در می آرد

پس به سمت گل تنهایی میپیچی

دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاوید اساطیر جهان

وتورا ترسی شفاف میگیرد

در صمیمیت سیال فضا خش خش میشنوی

کودکی میبینی

رفته از کاج بلندی بالا

جوه بردارد از لانه ی نور و

از او میپرسی

خانه ی دوست کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقدیم با عشق به تو نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 فروردین 1389 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx