تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

عشق دلیل و معنای زندگیست...

وقتی عشق نباشد زندگی بی معناست...

عشق صلح ،آرامش و مهربانیست...

وقتی عشق نباشد جهان به میدان كارزار انسانها تبدیل میشود...

عشق زبان گفتگوی خدا با انسان است...

وقتی عشق نباشد ما چگونه صدای خدا را خواهیم شنید؟؟؟؟

عشق صفاست ،وقتی عشق نباشد،

درد و رنج های ما را چه كسی التیام خواهد بخشید؟؟؟

عشق نور است ،گرماست،وقتی عشق نباشد؛

هیچ خورشیدی روشنی بخش و گرمی بخش نخواهد بود!!؟؟

عشق عظیم ترین عظمت هاست،زیبایی ترین زیبایی هاو حقیقی ترین حقایق هاست.

وقتی عشق نباشد زندگی عاری از هرگونه عظمت ،زیبایی و حقیقت است

عشق عصاره ی همه چیزهاییست كه ما برای خوشبختی به آنها نیاز داریم.

وقتی عشق نباشد....

سرنوشت بشر تیره روزی و بدبختی است...

وقتی عشق پایان میابد جهنم آغاز میشود.......

 

 

 

 

 

 نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx