تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

 

یه شب مهتاب

 ماه میاد تو خواب

منو میبره

دره به دره

صحرا به صحرا

اونجا که شبا

پشت بیشه ها

یه پری میاد

ترسون و لرزون

پاشو میذاره

تو آب چشمه

شونه میکنه

موی پریشون

+++++++++++++++

یه شب مهتاب

ماه میاد تو خواب

 منو میبره

ته اون دره

 اونجا که شبا

یکه و تنها

تک درخت بید

شاد و پر امید

میکنه به ناز

دستشو دراز

که یه ستاره

بچکه مث

یه چیکه بارون

به جای میوه اش

نوک یه شاخه اش

بشه آویزون

+++++++++++++

یه شب مهتاب

ماه میاد تو خواب

 منو میبره

از توی زندون

مث شب پره

با خودش بیرون

میبره اونجا

که شب سیا

تا دم سحر

شهیدای شهر

با فانوس خون

جار میکشن

تو خیابونا

سر میدونا

"عمو یادگار!

مرد کینه دار!

مستی یا هوشیار؟

خوابی یا بیدار؟"

مست ایم و هوشیار

شهیدای شهر

خوابیم و بیدار

شهیدای شهر

آخرش یه شب

ماه میاد بیرون

از سر اون کوه

بالای دره

روی این میدون

رد میشه خندون.....

                                                                                                                               " ستایش"J

 

 

 

 

 

 نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1389 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx