تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

قاصدك آمده بود

 و چه سرگردان بود

گفتم او را چه خبر آوردی

هیچ نگفت!!!!!

گفتم از كوی نگارم خبری آوردی؟؟؟

او هیچ نگفت!!

گفتمش خبر از عهد و وفا یا خبر وصل نگار؟؟

یا كه از مرگ رقیب؟ اما نه!

خبر از مرگ رقیبم هرگز

جز من و او كه رقیبی نیست

او رقیب من و من عاشق او

برده از من دل و منهم باید

بتوانم كه دل از او ببرم!

آه چه شد؟

چه شد ای قاصدك بی خبرم؟

لب گشود و گفت این بار:

آمدم تا خبری را ببرم

گفت آن یار كه نزد تو بیایم و بپر سم از تو

زندگی چیست؟بگو عشق کجاست؟

و چه قدر این عشق به حقیقت نزدیک است

گفتمش پس بشنو آنچه من میگویم

و ببر آنرا نزد او بی کم و کاست:

(زندگی را هر کس به طریقی بیند

یکی از دل،یکی از عقل و یکی از احساس

دیگری با شعر و آن یکی با پرواز

گفته اند حسی است از مرغان مهاجر

و چه زیبا گفتند

تو به آن یار بگو

زندگی باران است

زندگی دریاست         

زندگی یاس قشنگی است که دل می بوید

زندگی راز شگفتی است که دل می جوید

زندگی عزم سفر کردن دل در ره معشوق است

زندگی آبی دریاست و

 عشق

 غرق دریا شدن است

ولی ای دوست بدان

میتوان غرق نشدمیتوان ماهی این دریا شد

شاد و خرم به شنا پرداخت

شرطش آن است که عاشق نشویم

جای آن از ته

و از سر جان

همه را دوست بداریم

همه چیز و همه کس

همه نقش و همه رنگ

همه شادی هم غم

به خودم آمدم دیدم قاصدک دیگر نیست

و نمی دانم از کی با خودم حرف زدم

و صد افسوس که نشنید آخر از من

زندگی انگور است....دانه دانه باید

آن را خورد

زندگی خاطر دریایی یک قطره در آسایش رود

زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر

زندگی باور ئریاست در اندیشه ی ماهی در تنگ

زندگی فهم نفهمیدن هاست

زندگی پنجره ای باز به دریای وجود

تا کی این پنجره باز است جهانی با ماست

آسمان،نور ،خدا،عشق،سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

در نبندیم به نور

در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحل دل برگیریم

رو به این پنجره با ذوق سلامی بکنیم

 

                                                                                                                                                                                                                                  "ستایش"

 

 

 نوشته شده در تاریخ جمعه 7 خرداد 1389 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx