تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

براى كشتن یك پرنده یك قیچى لازم است

لازم نیست ان را در قلبش فرو كنى یا گلویش را بشكافى

پرهایش را بزن.....خاطره ى پریدن با او كارى میكند،كه خودش را به اعماق دره ها پرت كند.

ویك ذره احساس محبت و عشق در وجودش نیست،او كه با ید بخواند نمى فهمد عشق چیست،شكستن یك قلب چه دردیست؛دردى دردناك

آرى!او كه باید بخوا ند دیگر لایق این دفتر و نوشته هاى دلتنگیم نیست....

پرسید:

به خاطر كى زندهاى؟

با اینكه دلم میخواست با تمام وجود فریاد بزنم"به خاطر تو"بهش گفتم به خاطر هیچكس.پرسید:پس به خاطر چه زنده اى؟!

با اینكه دلم فریاد میزد "به خاطر تو"با یك بغض غمگین گفتم:به خاطرهیچ چیز.ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده اى؟

درحالیكه اشك تو چشماش جمع شده بود گفت:به خاطر كسى كه به خاطر هیچ زنده است.

حالا من یه گوشه بایه عكس یادگارى؛

رفتی بى وفا و گفتى كه دیگه دوستم ندارى؛

حالا باز دوباره بارون میخوره رو تن شیشه؛

آخه چی كم شده از تو كه میری واسه همیشه؛

عزیزم دنیا كوچیكه تو بگوآخه كجایی؛

یاد تو می افتم هر وقت هی میگم جای تو خالی؛

تو شبهای پر ستاره دل من هواتو داره؛

یاد من می مونه نیستی بودنت خواب و خیاله؛

رو ی با م خاطراتت من كبوتر شدم اما؛

با یه سنگ نفرت تو پریدم از بوم دنیا؛

حالا بعد رفتن تو من یه گوشه ای نشستم؛

هی میگم كجایی آخر،آخه من دل به كی بستم؛

دیگه خستم از این عشق خیالی؛

هی میگم جای تو خالی، هی میگم جای تو خالی.......................

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx