تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

آنکه زیباتر سخن میگوید،کسیست که زیباتر هم می اندیشد و آنکه بهترین تعبیر را برای ادای مفهومی یا احساسی برگزیده است،کسیست که آن مفهوم و احساس را به بهترین گونه اش تلقی کرده است .
دکتر علی شریعتی


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 تیر 1391 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx