تبلیغات
داستانچه داستانچه
مرا مارِ درونِ آستینم می‌زند اغلب ...

شاگردى از استادش پرسید :عشق یعنى چه؟

استاد در جواب گفت:

به گندم زار برو و پر خوشه ترین شاخه را بیاور.اما در هنگام عبور از گندم زار،به یاد داشته باش كه نمیتوانى به عقب برگردى تا خوشه اى بچینى!!!!

شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدتى طولانى بازگشت.استاد پرسید :چه آوردى؟وشاگرد با حسرت جواب داد:هیچ !هر چه جلوتر میرفتم،خوشه هاى پرپشت تر میدیدم و به امید پیدا كردن پر پشت ترین تا انتهاى گندم زار رفتم.استاد گفت عشق یعنى همین!

شاگرد پرسید :پس ازدواج یعنى چه؟

استاد به سخن آمد كه:به جنگل برو و بلند ترین درخت را بیاور.اما به یاد داشته باش كه باز هم نمیتوانى به عقب برگردى!شاگرد رفت و پس از مدتى كوتاه با درختى آمد.استاد پرسید كه شاگرد را چه شد.گفت:در جنگل اولین درخت بلندى كه دیدم انتخاب كردم.ترسیدم كه اگر جلو بروم باز هم دست خالى برگردم.

استاد گفت:ازدواج یعنى همین.نوشته شده در تاریخ شنبه 12 دی 1388 توسط Miss Amin | نظرات ()
http://www.kanoon.ir/Public/ExternalLink.aspx?ref=uaI5wJSNNMqGwxK/4qSOqg==&des=Default.aspx